SPORTCENTRUM LABE

 

Markéta Varousová

Pracuji v ZŠ Ostrovní 300 jako učitelka v přípravné třídě a učitelka pracovních činností na druhém stupni. Práce lektorky v rámci projektu Věda nás baví mě oslovila z toho důvodu, že mohu zábavnou formou dětem přiblížit zákonitosti přírody pomocí nenáročných a při tom zábavných pokusů. Což zůročí také mé zkušenosti a vědomosti z výuky odborných předmětů a ze studia předmětů Biologie, Vědy a techniky pro děti či Environmentálního vzdělávání na Karlově univerzitě.


Ilona Stieranková

Pracuji jako pedagog a výchovný poradce ZŠ Ostrovní. Práce s dětmi je úžasná a smysluplná, protože tito malí človíčkové vám hned dají najevo, jestli je aktivity baví nebo je jen otravují. Okamžitě vidíte rozzářené oči a nadšení pro různé činnosti. Pro kroužek, VĚDA NÁS BAVÍ, jsem se rozhodla pro rozmanitost pokusů a pro přiblížení světa kolem nás. Děti rády zkoumají a poznávají hravou formou realitu věcí a skutečností, které vypadají složitě. Pomocí hry a pokusů si osvojí teoretické poznatky v praxi. Zase se nám osvědčilo známé, KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!  Proto si s dětmi hrajte, povídejte, zkoumejte, poznávejte, tyto zážitky se nikdy neztratí ani dětem ani vám.

Vědecký kroužek pro děti

Ve spolupráci ZŠ Ostrovní, Národního olympijského centra vodních sportů a obecně prospěšné společnosti Věda nás baví jsme pro vás připravili vědecký kroužek Věda nás baví. Žáci se zde hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a provedou množství skutečných vědeckých experimentů. To vše s důrazem na využití nabytých znalostí v praktickém životě.

Nejen sportem živ je člověk a protože to víme, rádi bychom přispěli nejen k všestrannému sportovnímu rozvoji, ale rovněž ke komplexnímu rozvoji dětské osobnosti. A proto jsme s našimi partnery přinesly do Štětí vědecké kroužky “Věda nás baví”. Ty běží již od druhého pololetí školního roku 2015/2016 na ZŠ Ostrovní 1x týdně v pondělí vždy od 14-ti hodin.

Program vědeckého kroužku je navržen tak, že speciálně proškolení lektoři nejprve dětem srozumitelnou formou vysvětlí teorii a principy fungování jednotlivých jevů a vše si děti následně ověří na jednoduchých, avšak názorných experimentech. Děti si tak např. postaví vlastní sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas apod.

Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité. Při experimentech používáme běžně dostupné materiály jako špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka, mouku, magnety apod.

Díky podpoře Národního olympijského centra vodních sportů je cena za kroužek hluboko pod cenou, za kterou se tyto kroužky realizují v jiných městech (běžná cena je 1.125,- až 1.485 Kč za pololetí).

Věda nás baví

Nenewtonovská kapalina

Atmosférický tlak

Podtlak