SPORTCENTRUM LABE

 

ZÁBAVNÉ AKCE


Díky spolupráci se ZŠ Ostrovní se TJ KVS podílí každoročně na pořádání zábavných akcí pro děti ze Sportcentra Labe.

Akce Sportcentra Labe

L A B S K Ý   Č T Y Ř B O J

H A L L O W E E N

H A L O V Ý   T R O J B O J

Š T Ě T Í   O P E N

M I K U L Á Š S K Á   S T A R D A N C E

L A B S K Ý   Č T Y Ř B O J   J U N I O R

A T L E T I C K Ý   Č T Y Ř B O J

E R G O  R E G A T A

Z I M N Í   L A B S K Ý   Č T Y Ř B O J

Sportovní soutěže


Od roku 2014 jsou tyto akce připravovány ve spolupráci ZŠ Ostrovní, TJ KVS Štětí a Národního olympijského centra vodních sportů sportovní akce pro děti ze základních škol ve Štětí.

D R A K I Á D A

S P O R T O V N Í   K A R N E V A L

LETNÍ TÁBORY


Přes léto pořádáme pro děti také letní tábory - příměstský tábor Vědecké léto ve štětské Labe aréně, v račické Labe aréně tábor Přijď veslovat a na Lužnici nebo Berounce vodácký tábor.

P Ř I J Ď   V E S L O V A T

V O D Á C K Ý   T Á B O R

V Ě D E C K É   L É T O